دست نوشته #35

دلم خنده ات را می خواهد

وقتی کنارم نشستی

آنگاه که

عشق ما در چشمانمان برق می زند .

دلم برای نوازش گیسوانت تنگ شده

برای هیجان با تو بودن

برای در آغوش کشیدنت

بگذریم...

مرور دوست داشتنهای تو تمامی ندارد


/ 0 نظر / 966 بازدید